Forskning

Her opdaterer vi med de seneste nyheder om forskning inden for endometriose. Læs mere herunder.

Endometrioseteamet, Kvindesygdomme og Fødsler, AUH, har læge i ekspertforløb i Bordeau

Afdelingslæge, Phd. Anne Gisselmann Egekvist har i 2022 deltaget på 3 mdrs ophold på Center of Excellence i Endometriose hos Prof. Horace Roman som praktiserer i Bordeaux.

Som en del af ekspertuddannelsen i endometriose, udsendes læger 3 mdr. til udlandet for at sikre det kirurgiske niveau og samarbejde internationalt indenfor endometriose.

Anne Gisselmann Egekvist deltager i et stort volumen af operationer på centeret i Bordeaux, hvor der er to internationalt anerkendte endometriosekirurger ansat. Derudover er man i gang med at opbygge samarbejde, som vil bidrage til den videnskabelige udvikling i faget.

Formålet med ekspertuddannelsen (3 år) i endometriose i Danmark er udover ovenstående at sikre udvikling og varetagelsen af den højt specialiseret funktion i endometriose i Danmark. Under uddannelsen deltager Anne Gisselmann Egekvist, ved siden af det kliniske arbejde med patienter på afdlingen, i møder, kurser og videnskabeligt arbejde indenfor endometriose. Der er planlagt ophold på Mave-Tarmkirurgisk Afdeling, AUH, Endometrioseteamet på Rigshospitalet og yderligere et udlandsophold hvor fokus er på diagnostik med ultralydskanning.

Ekspertforløbet ventes afsluttet i efteråret 2024

Forskning om kost og livsstil ved endometriose

På nuværende tidspunkt er der foretaget meget lidt forskning, som retter sig direkte mod, hvad der er godt at spise, når man har endometriose.

Hovedparten af de eksisterende videnskabelige studier på området har undersøgt sammenhængen mellem indtag af bestemte fødevaregrupper og forekomsten af endometriose. Der findes lige nu kun meget få koststudier, som har undersøgt sammenhængen mellem indtag af bestemte diættyper og de symptomer, som oftest er forbundet med endometriose.

På grund af de sparsomme forskningsstudier er evidensen også for sparsom til at lave deciderede anbefalinger ud fra. Derfor har vi under kost og livsstil givet vores 10 råd til endometriose-venlig kost og livsstil samt vores idéer til opskrifter ud fra vores erfaringer fra kvinder med endometriose.

Spørgeskema rapport

Denne rapport skitserer Endometriose Fællesskabets undersøgelse om underlivssmerter og endometriose, som forløb fra 18. maj 2020 til 24. september 2020. I perioden gennemførte 2.161 kvinder spørgeskemaet, og 473 kvinder besvarede spørgeskemaet delvist.

FEMaLe projektet

FEMaLe projektet er en sammenslutning mellem 16 europæiske partnere, der vil skabe opmærksomhed om sygdommen med det ultimative mål at forbedre livskvaliteten hos kvinder med endometriose.

Tidsmæssige og regionale forskelle i Danmark

Diagnostiske udfordringer, normalisering af symptomer og generel mangel på opmærksomhed blandt patienter såvel som læger er med til at gøre endometriose til en underdiagnosticeret sygdom. Konsekvenserne heraf er forsinket behandling og mulig forværring af sygdommen.

Studiet Temporal and regional differences in the incidence of hospital-diagnosed endometriosis: A danish population-based study undersøger tidsmæssige og regionale forskelle i diagnosticering af endometriose i Danmark samt søger at belyse graden af underdiagnosticering.

Studiet konkluderer, at der overordnet set er sket en stigning i forekomsten af diagnosticeret endometriose i perioden 1990-2017, men at der er signifikante regionale forskelle. Det antydes i den forbindelse, at et betydeligt antal af kvinder i nogle regioner i Danmark må stå uden en diagnose, som de ellers burde udredes for. 

Artiklen er publiceret i april 2022 og er den første peer-reviewed artikel af FEMaLe.

Få nyhederne fra Endometriose Fællesskabet først

Skriv dig op til Endometriose Fællesskabets nyhedsbrev og få de seneste nyheder og information om aktiviteter direkte i din indbakke.

Nyhedsbrevet udkommer én gang månedligt.