Svar fra socialrådgiveren

Selvstændig og flexjob?

Spørgsmål:

Hej Katrine
Jeg vil høre om der er nogen mulighed for at søge en eller anden form for flexjob eller hvad jeg skal kalde det. Jeg er selvstændig med egen klinik og i vikarkorps som sosuass. ved siden af. Mit problem er at ca. hver 26. dag er jeg syg 3-4 dage, nogle gange en uge hvor jeg der jo mister muligheden for at tjene mine penge. Kan jeg på en eller anden måde få noget kompensation når nu det er pga. endometriose

Svar:

Hej tb.

Alle I Danmark har som udgangspunkt ret til at søge om og få behandlet en ansøgning om fleksjob, også som selvstændig- man skal dog have haft egen selvstændig virksomhed I minimum 24 mdr., dvs. 2 år før ansøgningen og der skal kunne dokumenteres et pænt årligt overskud.

Men egentlig er det ikke umiddelbart der jeg ser den mest nærliggende løsningsmulighed ift., den problematik du beskriver- nemlig at det ikke er at arbejde du ikke kan holde til, men at du mister indtjening hver mdr., pga. 3-4 sygedage direkte i forbindelse med din diagnose Endometriose.

Det du skal gøre er at kontakte din egen læge eller/og specialist, så der kan indhentes oplysninger vedr. din diagnose og så skal du samtidig kontakte kommunens voksen-handicapafsnit eller sygedagpengeafsnit ( jeg ved ikke, hvordan det er opdelt i din kommune) og ansøge om tabt arbejdsfortjeneste med henvisning til sygedagpengelovens §§56-58a.

Betingelserne, er i korte træk: minimum 10 sygedage pr. år pga. en konkret diagnose, som der kan indhentes lægeoplysninger på og begge dele opfylder du.

Bestemmelserne gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende.

Kapitel 21

Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

§ 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 30 kalenderdage af sygefraværet. Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.

Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås,

1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,

2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet

Med venlig hilsen
Katrine Porsmose
Socialrådgiver

Svar fra socialrådgiveren

Næste spørgsmål

Befordringsgodtgørelse >

Få nyhederne fra Endometriose Fællesskabet først

Skriv dig op til Endometriose Fællesskabets nyhedsbrev og få de seneste nyheder og information om aktiviteter direkte i din indbakke.

Nyhedsbrevet udkommer én gang månedligt.