Svar fra socialrådgiveren

Forlængelse af flexjob?

Spørgsmål:

Hej Kathrine.

Jeg blev for 1 år siden igen opereret for svær endo, som for mit vedkommende sidder omkring urinleder/endetarm. Under denne operation fik jeg desværre et hul på urinlederen, en lang historie kort er jeg har været igennem beh. med JJ kateret, og kontrol på sygehuset.
I juni i år viser det sig min urinleder er total lukket, hvilket bevirker min nyrer kun havde 17% funktion og jeg får en nyrer stomi, dette har givet infektioner/indlæggelser og står igen foran nok en operation i september mdr. Hvor jeg skal have fjernet nyt endo, samt flyttet urinlederen.

Jeg fik i februar 2010 stillet nok en diagnose på en kronisk sygdom – menieres som er brudt ud med fuld styrke.

Og har kun arbejdet omkring 20-24 timer pr. uge siden jeg startede på arb. i nov. 2009. Disse timer har indimellem været en kamp trods fleksibel arbejdstid, stor forståelse fra kollegaer og ledelse. Der har ikke været meget energi til familien når jeg er hjemme. Men jeg har kæmpet for jeg vil ikke miste mit job. Siden juni 2010 har jeg været fuldtids sygemeldt.

Mit problem pt. er at jeg med udgangen af september 2010 mister mine dagpenge pga varighed hvis kommunen ikke forlænger. Har haft samme sagsbeh. hos kommunen under hele forløbet, og hun havde luftet flexjob, samtidig mente hun ikke jeg behøvede at skulle i arb.prøve da hun ikke kunne se hvor de skulle sende mig hen til et mere skønsomt job end det jeg har idag.

Nu har jeg desværre fået ny sagsbeh. Hun har ringet, og jeg skal til samtale hurtigst muligt da de skal have behandlet min forlængelse, som pludselig er blevet meget svær at få. Jeg ved med sikkerhed at jeg mister mit job hvis de ikke kan få refusion, de har været meget tålmodige i mit forløb, men der er selvfølgelig grænser.
Hvis jeg mister dette job kan jeg ikke se hvor jeg skulle kunne få job igen i min situation. Det skal sige at nuværende arbejdsplads evt. også vil ansætte mig under en flexjob ordning.

Hvordan er reglerne for forlængelse? Kan kommunen nægte en forlængelse nu når jeg står foran nok en operation?
Hvad gør jeg med en ansøgning af flexjob, jeg kan ikke dokumentere at alle muligheder er afprøvet på begge diagnoser?

Jeg er rigtig bange for at falde igennem deres sags stakke, og pludselig stå uden arbejde og dagpenge.
Jeg kæmper med at holde mig oven vande fysisk men ogsåpsykisk – specielt for min families skyld, er SÅ træt og orker faktisk ikke alt kommunens papir arb. oveni.
Hvad vil du råde mig til at gøre?
Håber på at få dit svar.

Svar:

Hej:-)

Først og fremmest må jeg sige, det lyder til at være et hårdt og kompliceret forløb du har været igennem, du har været stærk længe og klaret at gå på job, hvilket er flot, men i længden også hårdt, der er grænser for hvad kroppen vil være med til, før den siger stop.

Jeg forstår godt du ikke har meget overskud tilbage, kender du en som kan støtte dig og som evt. kan gå med til møder og være sparringspartner, bare så du ikke skal gøre alt dette alene, det kan være et familiemedlem eller en veninde- det er bare godt ikke at være alt for alene med tingene.

Du fortæller, at din tidligere sagsbehandler var inde på at du skulle ansøge om fleksjob og at i kunne benytte nuværende arbejdsplads, som dokumentation for arbejdsprøvning, dette kan også nogle gange lade sig gøre- men det kræver en sagsbehandler som er dygtig til at argumentere for hvorfor man har valgt dette og samtidig hvorfor du ikke er afprøvet i andre erhverv og en arbejdsprøvning er desværre, som hovedregel påkrævet i sager om nedsat arbejdsevne.

Jeg synes det er fantastisk at arbejdspladsen vil ansætte dig i et fleksjob, såfremt du får det tilkendt og kan godt forstå din bekymring for hvordan du evt. selv skulle kunne forsørge dig og finde et andet arbejde, det ville efter min vurdering også blive svært.

Kommunen kan desværre nægte at forlænge sygedagpengene, medmindre, man opfylder et af kriterierne for forlængelse, fælles for kriterierne er desuden at man max. kan få forlænglse af 2×26 uger, sygedagpenge er en midlertidig ydelse, hvilket i korte træk betyder, at sagen skal være færdigbehandlet inden for max. perioden, anses dette ikke for realistisk har kommunen desværre ret til at afvise sagen og henvise til at ansøge om kontanthjælp, som jeg jo slet ikke ved om du vil være berettiget til, da jeg ikke kender dine personlige forhold.

Kriterierne for forlængelse er som følger:

“Forlængelsesbestemmelser omkring varighed udover 52 uger.

§ 27. Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen i § 24, når

1)det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,

2)det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger,

3)den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden,

4)den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte,

5)der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller

6)der er påbegyndt en sag om førtidspension

Begrundelse for forlængelse :

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hovedreglen er, at dagpengeudbetalingen skal ophøre ved varighedsbegrænsningens indtræden.

Det betyder, at det er en forudsætning for udbetaling af dagpenge ud over denne dato, at mindst en af forlængelsesbetingelserne i dagpengelovens § 27 er opfyldt. Hvis dette er tilfældet, er det afgørende, at det på sagen nærmere begrundes, hvorfor dagpengeudbetalingen fortsætter ud over dato for varighedsbegrænsningens indtræden.

Der er mulighed for undervejs at ændre forlængelsesbegrundelsen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor det er skønnet, at sygemeldte kunne genoptage arbejdet inden for 26 uger, men hvor det senere i sygeperioden bliver klart, at den pågældende skal revalideres, og hvor dette herefter anses for overvejende sandsynligt.”

Du har til en hver tid ret til at ansøge om fleksjob også selv om alle behandlingsmulighederne ikke er udtømte, kan du godt feks. have en diagnose hvor alt er udtømt eller hvor du har følgevirkninger som ikke kan behandles.

Jeg håber det bedste for dig, jeg vil råde dig til at fastholde din ansøgning om fleksjob, finde en i omgangskredsen, at støtte dig op af, bede om en udskrift af din sygehusjournal, samt en udskrift af din sociale sag hos sagsbehandler og anke hvis du får afslag på forlængelse.

Du er velkommen til at skrive igen, hvis du har flere spørgsmål:-)

Med venlig hilsen
Katrine Porsmose
Socialrådgiver

Svar fra socialrådgiveren

Få nyhederne fra Endometriose Fællesskabet først

Skriv dig op til Endometriose Fællesskabets nyhedsbrev og få de seneste nyheder og information om aktiviteter direkte i din indbakke.

Nyhedsbrevet udkommer én gang månedligt.