Svar fra socialrådgiveren

§56 og rettigheder ved opsigelse pga. sygdom

Spørgsmål:

Hej Katrine.

Jeg har et spørgsmål omkring §56 og rettigheder ved opsigelse pga. sygdom.

Jeg har været fuldtidssygemeldt pga. endo fra 1. juni til 30. september, og startede delvist på arbejde 1. oktober. Vi lavede en mulighedserklæring med start på 15-20 timer ugentligt og med gradvis optrapning og forventning om fuldtid 1. januar 2017.

Det er nu sådan, at jeg stadig ikke er rask, og jeg er ikke sikker på, at jeg bliver i stand til at arbejde fuldtid fra 1. januar.

Mit arbejde har meldt ud med en plan for resten af året, og at der ikke er mulighed for at tilbyde andet arbejde med færre timer end 37.

Så jeg forventer at blive opsagt, hvis jeg ikke kan arbejde fuldtid.

Jeg har en §56 med dem og har haft det i ca. tre år nu, og mit spørgsmål er, om de har pligt til at forsøge at omplacere mig i og med, at de i min verden har anerkendt og accepteret via §56, at jeg har en kronisk sygdom, som kan forårsage flere sygedage end normalt?

Jeg er klar over, at man sagtens kan blive fyret pga. sygdom, men jeg er bare i tvivl om, om den §56 stiller mig anderledes, eller den i virkeligheden er ligegyldig udover, at de får penge fra kommunen, når jeg er syg…

På forhånd tak for svar

Med venlig hilsen
Berit

Svar:

Kære Berit.

Som udgangspunkt kan man desværre godt fyre en medarbejder, trods §56 aftale. Der kan dog godt stilles spørgsmålstegn ved, om arbejdsgiveren har opfyldt sine forpligtelser og om årsagen, som ligger til grund for fyringen.

I dit tilfælde er de tilsyneladende godt garderede, da de har meddelt, at der ikke kan tilbydes en omplacering eller færre timer, de har en plan for din tilbagevenden (som du muligvis ikke kan honorere, men så har de desværre en grund til at fyre dig, hvis tingene ikke kan hænge sammen på arbejdspladsen).

Har du haft kontakt til din fagforening? Ellers ville jeg allerede nu gøre det og spørge dem, hvordan de stiller sig ift. evt. opsigelse af dig.

Herudover ville jeg skaffe dokumentation for min sygdom, det påhviler også dig at kunne bevise, at du er opsagt grundet sygdom, dermed ikke sagt. at du ikke kan blive det desværre, men der er eksempler på sager, som er vundet her de sidste par år.

Den ene af disse var en medarbejder med ADHD, hvor arbejdsgiver havde bortvist vedkommende med baggrund i diagnosen ADHD, og dette kunne bevises.

Den anden, jeg har fundet, var en medarbejder, hvor arbejdsgiver havde underskrevet en §56 aftale, men efterfølgende fyrede vedkommende med begrundelsen, at det antal sygedage, man forventede ville komme fremadrettet, ikke var foreneligt med, at virksomheden skulle fungere optimalt.

Hvis du kan finde støtte til at køre en evt. sag, med fagforeningen i ryggen, er det nedenstående lovgivning du skal gøre brug af:

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.:

§ 2 a. Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses byrden ikke for at være uforholdsmæssig stor.

Godtgørelse, bevisbedømmelse m.v.

§ 7. Personer, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af §§ 2-4, kan tilkendes en godtgørelse.

Stk. 2. En person, der udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, fordi denne har fremsat krav om ligebehandling efter §§ 2-4, kan tilkendes en godtgørelse.

§ 7 a. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. §§ 2-4, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Sygedagpengelovens §56 åbner desværre ikke i sig selv for at hindre en egentlig fyring, og hvis en fyring skyldes nedskæringer, kan man fyres næsten uanset hvad.

Jeg håber ikke, at du får behov for ovenstående vejledning, men vil dog anbefale dig straks at tage kontakt til fagforeningen. Jeg ønsker dig alt det bedste.

Held og lykke.

Med venlig hilsen
Katrine Porsmose
Socialrådgiver

Svar fra socialrådgiveren

Få nyhederne fra Endometriose Fællesskabet først

Skriv dig op til Endometriose Fællesskabets nyhedsbrev og få de seneste nyheder og information om aktiviteter direkte i din indbakke.

Nyhedsbrevet udkommer én gang månedligt.