Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og kun foreningens medlemmer er stemmeberettiget.

Hvis du som medlem har lyst til indflydelse på foreningens fremtidige arbejde, så skal du komme til en generalforsamling. Der er dog også mulighed for at stemme via brevstemme eller fuldmagt. Formularer til disse vil blive offentliggjort her på siden, samtidig med  dagsorden for generalforsamling offentliggøres.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan, hvor andet ikke vedtægtsmæssigt er fastslået, ved simpelt stemmeflerhed blandt de fremmødte, træffe beslutning i alle de af foreningens anliggender, der er opført på dagsordenen. Ordinær generalforsamling holdes i hvert års 2. halvår.

Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Indkaldelse sker skriftligt senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær general forsamling, hvis den finder det fornødent. Ligeledes kan der fra medlemmernes side indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst ti medlemmer skriftligt, og med angivelse af dagsorden, stiller krav herom til foreningens formand.