Bestyrelsen

Bestyrelsen pr. 21. august 2022

Ud over bestyrelsen trækker Endometriose Fællesskabet hver eneste dag på en række medlemmer til målrettede arbejdsopgaver. Det drejer sig eksempelvis om infomailen, mails med spørgsmål om endometriose, fundraising og andre projektopgaver. Har du lyst til at hjælpe, så ring eller skriv.

 

Julie Sjølin Kiil

Formand

julie@endo.dk

"Endometriose er ikke kun et problem for den enkelte. Det er et samfundsproblem, som vi skal være bedre til at håndtere."

Karina Ejgaard Hansen

Næstformand

"Som bestyrelsesmedlem, vil jeg trække på min tidligere erfaring med arbejdet i foreningen og det nære og indgående kendskab, det har givet mig, til kvinder med endometriose. Jeg ønsker også at bidrage fagligt med den viden om endometriose, livskvalitet og mentalt helbred, som de sidste mange års forskning har medført.

Målet er at få endometriose på den politiske dagsorden og at få spredt kendskabet til sygdommen i samfundet, så vi kan få nedbragt den alt for lange diagnosetid.”

Anne-Mette Rerup

Kasserer

21661023
administration@endo.dk

"Jeg brænder for at hjælpe, når hverdagen bliver kompleks med endometriose, at sygdommen diagnosticeres tidligt og at langt flere kender til sygdommen. Desuden elsker jeg at sidde i "maskinrummet" med de forskellige administrative opgaver, der følger med i Endometriose Fællesskabet."

Anne Gisselmann Egekvist

Bestyrelsesmedlem

"Det er vigtigt, at der er et bredt samarbejde omkring behandlingen af kvinder med endometriose. For at sikre fagligheden, må vi som læger kende til de bevægelser, der er på sociale medier og i Endometriose Fællesskabet."

Anja Juhl Jensen

Bestyrelsesmedlem

"Jeg har valgt at blive en del af Endometriose Fællesskabets bestyrelse, da der mangler synlighed omkring sygdommen.

Jeg håber, at kunne bidrage til, at fundraise flere penge, der kan bruges til mere information, synlighed, forskning og forebyggelse, så unge kvinder ikke skal igennem det flere af os andre har skullet."

Anne Lose

Bestyrelsesmedlem

”For mig var det nærmest en lettelse at finde ud af, at jeg led af Endometriose (ved et tilfælde, faktisk), for pludselig gav det mening, hvorfor jeg haft så voldsomme smerter månedligt siden jeg var 12 år gammel.

Efter min operation har jeg klart fået en bedre livskvalitet, men følgerne af lidelsen er aldrig helt forsvundet og jeg vil ikke ønske for andre yngre kvinder – ALLE kvinder - , at de unødigt skal have så smertefulde menstruationer uden at få en forklaring og blive undersøgt og få hjælp.”

Lone Lunau

Bestyrelsesmedlem

"Jeg har de seneste 15 år behandlet sager for kvinder, som har haft udfordringer, juridisk, med anerkendelse af deres sygdom, når denne har medført en erhvervsnedsættelse. Dette arbejde giver et væsentligt indblik i sygdommen og de udfordringer, som sygdommen kan give i forhold til arbejdsmarkedet. Jeg ser frem til at bidrage med denne viden i bestyrelsesarbejdet for Endometriose Fællesskabet"

Dorthe Hartwell

Bestyrelsesmedlem

"Endometriose er en hyppig men desværre stadig ofte overset sygdom, som kan føre til alvorlige konsekvenser for yngre kvinder i form af smerter, nedsat livskvalitet og problemer med at opnå graviditet.

Der er stadig alt for mange endometriosepatienter, også i Danmark, der oplever, der går mange år fra de får symptomer til de får en egentlig diagnose og kvalificeret behandling.

For de mest syge patienter kræver behandling special ekspertise, både hvad angår medicinsk og kirurgisk behandling. For nogle kan tilbud om anden støttende behandling eller rådgivning også være vigtig.

Jeg håber, at jeg med min faglige viden og erfaring, som medlem af Endometriose Fællesskabets bestyrelse kan være med til at sætte mere fokus på specielt følgende 4 punkter:

▪️ Arbejde for at tiden mellem symptomdebut og diagnose nedsættes
▪️ Arbejde for adgang til passende og kvalificeret handling
▪️ Skabe mere opmærksomhed og udbrede viden om endometriose
▪️ Fagligt følge forskning og udvikling - danske kvinder med endometriose har krav på de til en hver tid bedste behandlingstilbud"

Få nyhederne fra Endometriose Fællesskabet først

Skriv dig op til Endometriose Fællesskabets nyhedsbrev og få de seneste nyheder og information om aktiviteter direkte i din indbakke.

Nyhedsbrevet udkommer én gang månedligt.